SRB-BIH

Uroševac/ Ovo su štete koje je jak vjetar uzrokovao

Uveče su kiša i jak vjetar napravili značajnu štetu u gradu Uroševcu i okolnim selima.

Štete su najviše uzrokovane na stambenim zgradama, krovovima kuća, stajama za životinje, automobilima i oštećenja na električnoj mreži.

Zbog oštećenja nekih električnih stubova šest je sela ostalo bez struje i vode za piće. Dževat Salahu, predstavnik sela Zlatar u općini Uroševac, rekao je Kohi da su organi kosovske policije, Keds-a i izvršna vlast općine obaviješteni o nanesenoj šteti. „Kosovska policija trenutno je otišla u sela Dardani i Zlatar da sagleda situaciju, dok mi čekamo da organi Keds-a poprave električnu mrežu. Pored ova dva sela, bez struje i vode za piće ostali su i Sojeva, Mirosalja, Bibaj i Staro selo. Štete su vrlo velike čak i u poslovnim objektima “, rekao je Salahu.

//graizoah.com/afu.php?zoneid=3473483