SRB-BIH-HR

Hoti najavljuje proglašenje vanrednog stanja

Premijer Abdullah Hoti obećao je da neće pregovarati o granicama Kosova tokom nove faze dijaloga sa Srbijom, koja je započeta u petak na video samitu u Parizu koji je vodio francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel. To je rekao pred dvojicom lidera glavnih zemalja Evropske unije.
Tokom svog govora putem video-konferencije, Hoti je spomenuo tri principa od kojih je prvi očuvanje teritorijalnog integriteta.

“O teritorijalnom integritetu Republike Kosovo ne može se pregovarati, jer je to glavna pretpostavka koja stoji u osnovi Republike Kosovo i na koju se ona jako oslanja”, rekao je Hoti. „Svako kršenje ovog načela suprotno je osnovnim načelima i vrijednostima EU. Zbog toga je neprihvatljivo. “

Pročitao je još dva principa.

“Na ustavnu organizaciju Republike Kosovo ne može se utjecati, jer jamči demokratsko funkcioniranje vlasti, jednakost u zastupanju i utjelovljuje princip građanske države, a ne organiziran prema etničkim linijama. Stoga bi intervenisanje u unitarnom karakteru Republike Kosovo bilo najlakši način de-funkcionalizacije države Kosovo i njene destabilizacije. To se ne može dogoditi “, ovo je drugi princip rekao je. “Sporazum sa Srbijom mora biti u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova, jer je to jedini način da se takvom sporazumu da legitimitet”, ovo je treći princip.

Samit je služio liderima obje zemlje samo da predstave svoje stare stavove.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.