Fotogaleri

Shtetet evropiane që udhëheqen nga gratë

Njëmbëdhjetë shtete evropiane aktualisht udhëheqen nga grate, qoftë si presidente apo kryeministre.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.