Kosova

Caktohet ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Gjilanit

Këshilli Prokurorial i Kosovës, i drejtuar nga Kryesuesi Bahri Hyseni, ka mbajtur takimin e 190, nën masat e mbrojtjes nga pandemia dhe përmes komunikimit në distancë.

Takimi i sotëm ka filluar me prezantimin e listës me emrat e prokurorëve që kanë aplikuar për pozitën e kryeprokurorit në Prokurorinë e Apelit dhe 7 prokuroritë themelore, ndërsa u tha se lista nuk është përfundimtare, sepse duhet pritur edhe aplikimet eventuale që mund të vijnë përmes postës.

Po ashtu, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka shqyrtuar dhe miratuar Raportin 9 mujor, janar-shtator 2020, për veprat penale karakteristike të Mekanizmit Përcjellës Ndërinstitucional, dhe Dokumentin për politikat e trajnimit për prokurorët dhe stafin administrativ të sistemit prokurorial.

Gjatë takimit të sotëm, KPK ka caktuar prokurorin Shaban Spahiu ushtrues të detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Gjilanit, pozitë të cilën do ta mbajë deri në zgjedhjen e Kryeprokurorit të ri.

KPK në këtë takim ka autorizuar Komisionin për Çështje Normative të përgatis Udhëzuesin për qasjen e avokatëve në objektet e sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës.

Po gjatë këtij takimi, zyrtari i Burimeve Njerëzore, Sajmir Gjoci, është caktuar zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale në sistemin prokurorial, paraprakisht anëtarët e Këshillit votuan për lirimin nga detyra të zyrtarit që deri më sot e ka ushtruar këtë pozitë.

Në fund të këtij takimi, Këshilli miratoi vlerësimin e dytë të performancës në mandatin fillestar të 20 prokurorëve të Shtetit, të cilët do të propozohen te institucioni i Presidentit të Republikës së Kosovës për dekretim me mandat të përhershëm.​/Kosova.info/