Kosova

AGK publikon ndikimin e Pandemisë të gazetarët, kameramanët e fotoreporterë

Kriza aktuale globale e shkaktuar nga pandemia COVID-19 ka pasur një sërë ndikimesh në fushën e gazetarisë dhe komunitetin medial në Kosovë.

Gjatë kësaj periudhe, gazetarët, kameramanët dhe fotoreporterët në vazhdimësi kanë punuar në marrjen dhe plasimin e informacionit të saktë tek publiku, duke iu ekspozuar mundësisë së shkeljes së të drejtave të punës dhe rrezikimit të shëndetit fizik e mendor të tyre.

Duke i pasur parasysh rrethanat ekonomike dhe shëndetësore të krijuara, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK), me mbështetje nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) do të publikojë hulumtimin “Ndikimi i Pandemisë Covid-19 në gjendjen ekonomike të gazetarëve, kameramanëve dhe fotoreporterëve”.

Hulumtimi fokusohet në largimet nga puna dhe zvogëlimin e pagave të gazetarëve, ndikimin e Pakos Emergjente në sektorin emedieve, si dhe mirëqenien fizike e mendore të punëtorëve medialë gjatë periudhës së pandemisë.

Të gjeturat e hulumtimit do të prezantohen përgjatë diskutimit në panelin e përbërë nga Getoarbë Mulliqi Bojaj, drejtoreshë ekzekutive në AGK, Lirikë Demiri -Hulumtuese e raportit dhe gazetarët Jehona Zhitia & Bujar Vitija.